โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น: โตเกียว, โอซาก้า, เกียวโต

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น  ARC Academy
English | French | Spanish | Italian | German | Indonesian | Thai

จุดเด่นของหลักสูตรศึกษาต่อต่างประเทศที่
 ARC ACADEMY

ARC ACADEMY เป็นโรงเรียนสอนภาญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 นับตั้งแต่ที่ก่อตั้งเป็นต้นมา ก็ได้มีการทำการอบรมครูอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นอันมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียน ARC ACADEMY นั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ๆ อาทิเช่น ชิบูย่า ชินจูกุ โอซาก้า เกียวโต ปัจจุบันมีนักเรียนมาจากกว่า 40 ประเทศ และมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 1,000 คน

หลักสูตรศึกษาต่อต่างประเทศเป็นแบบการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว นอกจากนั้นแล้ว ยังมีหลักสูตรสำหรับสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ปริญญาโท และสถานศึกษาวิชาชีพ (เซมมงกักโค) ของญี่ปุ่น รวมถึงหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ห้องเรียนมีแบ่งตามระดับภาษาญี่ปุ่น (ชั้นต้น จนถึง ชั้นสูง) และหลักสูตรแยกตามวัตถุประสงค์ (เช่น สำหรับผู้สอบ JLPT, EJU เป็นต้น) นอกจากนี้แล้ว ยังมีหลักสูตรเฉพาะอีก 3 หลักสูตร สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางจนถึงระดับสูง ดังนี้ 「หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโท」「หลักสูตรศึกษาต่อปริญญาตรี」「หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ」 ซึ่งอัตราการศีกษาต่อคิดเป็น 100% นักเรียนที่มีผลการเรียนดีก็อาจจะได้รับโอกาสให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้เลย และเนื่องจากว่าทางโรงเรียนได้จัดให้มีแผนกสำหรับการแนะนำการหางานสำหรับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษ หรือแนะนำอาชีพ ดังนั้นในทุกๆปี นักเรียนจำนวนมากจะได้งานทำในญี่ปุ่น และเนื่องจากมีหอพักนักเรียนและการสนับสนุนในด้านกิจกรรมต่างๆ จึงวางใจที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ได้เลย

(C) ARC Academy, 2012 all rights reserved